Omwille van het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om te golfen op onze baan.